fotka

Pár paragrafů, které je dobré znát - díl druhý

  • vydáno: 22.11.2010
  • autor: quadweb.cz

Je dobré vědět, k čemu nás při jízdě na čtyřkolce různé zákony a vyhlášky opravňují, nebo co nám naopak zakazují. Tento seriál se pokusí srozumitelným způsobem vnést jasno do toho, jaké jsou nastavené mantinely.

První díl seriálu: řidičské průkazy a povinná výbava http://quadweb.cz/clanek/20-par-paragrafu-ktere-je-dobre-znat.html

Kapitola druhá – kde jezdit

Minule jsme si vnesli trochu světla do kategorií čtyřkolek, i potřebných řidičských oprávnění na ně. Dnes se podíváme na to, kde lze s čtyřkolkou legálně jezdit, to nám napoví hlavně zákon o pozemních komunikacích č.13/1997.

Ten rozděluje podle § 2 pozemní komunikace na:

a) Dálnice
b) Silnice
c) Místní komunikace
d) Účelová komunikace

Dálnice

- můžou na ní jen vozidla, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 km/h
- tím pádem čtyřkolky kategorií LB a R na dálnici nemohou automaticky

Silnice

Silnice se dělí do třech samostatných kategorií podle jejich důležitosti, a to takto:

a) Silnice I. třídy – určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu
b) Silnice II. třídy – určena pro dopravu mezi okresy
c) Silnice III.třídy – určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace

Pro silnice neplatí omezení minimální rychlostí, dříve platilo pro silnice I. třídy (rychlostní silnice) stejné nařízení jako pro dálnice, dnes pro tento druh komunikace není legislativně stanoveno nejnižší rychlostní omezení, pokud toto není omezeno místní úpravou pro minimální rychlost.

Místní komunikace

a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace
b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí
c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace
d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz

Platí zde to samé co u silnic, i místní komunikace může totiž být rychlostní. Legislativa opět nestanovuje minimální rychlost, kterou vozidlo musí mít uvedenou v technickém průkazu, může to ovšem omezit (neboli ustanovit) místní úprava.

Účelové komunikace

Posledním druhem pozemních komunikací jsou účelové komunikace, občas nesprávně nazývané užitkové komunikace. Lidově se jim říká polňačky, nebo také polní a lesní cesty. Pro jezdce na čtyřkolce asi nejzajímavější pozemní komunikace. Zákon o nich hovoří v prvním odstavci § 7 takto:

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.

Z toho nám vyplívá, že na účelové komunikace je vjezd povolený, pokud není omezen některou ze zákazových značek. Ovšem celá problematika účelových komunikací (hlavně cesty lesem) je natolik obšírná, tak se jí pokusíme do detailů probrat v příštím díle.

Místa mimo pozemní komunikace

Mimo pozemní komunikace jde vjet pouze za těchto podmínek:

- jste majitel daného pozemku
- máte povolení od majitele nebo správce

Jako příklad lze uvést trénink na motokrosové trati. Ostatní pozemky vyžadují individuální přístup, majitele pozemku zjistíte na katastrálním úřadu, potom už to je věc domluvy.

Přečtěte si také první díl našeho seriálu, který se zabývá řidičskými průkazy.

Další články z rubriky:    Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/306600/virtual/www/domains/quadweb.cz/system/content.php on line 4551

    Warning: file_get_contents(http://motomedia.cz/motodeniknovinkyostatni-redesign.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/306600/virtual/www/domains/quadweb.cz/system/content.php on line 4551
    Copyright © 2010-2016 quadweb.cz