fotka

Pár paragrafů, které je dobré znát - díl pátý

  • vydáno: 14.3.2011
  • autor: Jíří "Cort" Cibulka

Je dobré vědět, k čemu nás při jízdě na čtyřkolce různé zákony a vyhlášky opravňují, nebo co nám naopak zakazují. Tento seriál se pokusí srozumitelným způsobem vnést jasno do toho, jaké jsou nastavené mantinely.

Kapitola pátá – veřejná stráž

Mimo policie je to ještě jeden „orgán“, který má právo nás zastavit a legitimovat, ovšem jediné co mohou chtít vidět je občanský průkaz, na předložení řidičáku a techničku nemají nárok. Pozor, po úpravě legislativy má veřejná stráž status veřejného činitele, takže za jakýkoliv fyzický konflikt s ní bude brán jako trestný čin.

Jaké stráže existují

- stráž lesní

- stráž vodní

- stráž mysliveckou

- stráž rybářskou

- stráž přírody

Co veřejná stráž může

- zjišťovat totožnost osob, které přistihne při výkonu protiprávní činnosti

- kontrolovat, zda osoby, které přistihne při výkonu činností, k nimž je třeba oprávnění podle zvláštních předpisů, jsou k výkonu těchto činností skutečně oprávněny, a pokud kontrolované osoby překročily rámec oprávnění, toto oprávnění jim odebrat, stejně jako oprávnění neplatné, neúplné, pozměněné nebo padělané

- zadržet osobu, kterou přistihne při závažné protiprávní činnosti, a která není schopna nebo ochotna hodnověrně prokázat svoji totožnost, nebo osobu, kterou přistihne při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po spáchání trestného činu, a předvést nebo předat ji neprodleně policii

- odebírat osobám, které přistihne při výkonu protiprávní činnosti, nebo činnosti, ke které je třeba oprávnění podle zvláštních předpisů, lovecké zbraně nebo lovecké či chytací nástroje použité nebo použitelné k takové činnosti a chycené nebo ulovené živočichy, nalezené přírodniny nebo neoprávněně nabyté věci

- ukládat v blokovém řízení pokuty za přestupky, vymezené zvláštními právními předpisy (např. zákonem o lesích, zákonem o ochraně přírody a krajiny apod.)

- nařídit zastavení výkonu protiprávní činnosti, vykázat nebo odvést přistižené osoby z místa výkonu protiprávní činnosti

- zastavovat na účelových komunikacích (na polních nebo lesních cestách) nebo v terénu mimo pozemní komunikace dopravní prostředky a je-li důvodné podezření, že přepravují neoprávněně nabyté věci, také kontrolovat přepravovaný náklad nebo zavazadla

- požadovat pomoc nebo součinnost policie ve všech případech, kdy nemůže zajistit výkon svých oprávnění vlastními silami a prostředky

Povinností veřejné stráže

- řádně se při výkonu své činnosti prokazovat služebním odznakem a průkazem stráže

- zasahovat v mezích svých oprávnění proti všem případům narušení zájmů, k jejichž ochraně je veřejná stráž zřízena a oprávněna

- oznamovat závažnější nedostatky, zjištěné při výkonu své činnosti příslušným orgánům státní správy a podezření ze spáchání trestného činu policii

Závěrem

Nejčastěji asi budeme potkávat stráž mysliveckou, protože pro každou honitbu je zákonem stanovena povinnost ji zřídit. Ostatní stráže vznikají na žádost jednotlivých organizací (např. stráž přírody v chráněných územích) u příslušných úřadů. Příště si uděláme malý souhrn a dáme si pár rad, jak postupovat při střetu se zákonem.

Další články z rubriky:    Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/306600/virtual/www/domains/quadweb.cz/system/content.php on line 4551

    Warning: file_get_contents(http://motomedia.cz/motodeniknovinkyostatni-redesign.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/306600/virtual/www/domains/quadweb.cz/system/content.php on line 4551
    Copyright © 2010-2016 quadweb.cz