fotka

Přechod sportovní autority pro motocyklový sport potvrdí v Praze zvláštní komise FIM

  • vydáno: 4.12.2011
  • autor: Karel Abraham

Valné shromáždění Mezinárodní motocyklové federace se na svém jednání v Portugalsku zabývalo změnou sportovní autority pro motocyklový sport v České republice, již ministr školství, mládeže a tělovýchovy 7. října odebral Autoklubu ČR a přidělil Českému svazu motocyklového sportu.

Závěrem jednání Valného shromáždění je rozhodnutí o zřízení zvláštní komise, která navštíví Českou republiku a ujistí se, že rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy převést sportovní autoritu na ČSMS je platné.

Valné shromáždění FIM tímto krokem reaguje na intenzivní zavádějící kampaň ze strany Autoklubu ČR. Při jednáních, která jsme vedli s FIM v průběhu listopadu, jsme naráželi na řadu dezinformací včetně zpochybňování mandátu ministra školství, které se k představitelům FIM dostávaly z České republiky. Pracovní skupina má za úkol potvrdit změnu národní autority přímo na místě, tak aby byly vyloučeny jakékoliv spekulace.

Autoklubu ČR se podařilo u funkcionářů FIM vytvořit dojem, že přechod autority je nestandardní. Fakt je ale takový, že proces, kterým byla Autoklubu ČR autorita odebrána, je zcela běžný a rozhodnutí ministra školství je platné. Jsem přesvědčený, že zvláštní komise dojde ke stejnému závěru.

ČSMS se zásadně ohrazuje proti tvrzení Autoklubu ČR, že Valné shromáždění rozhodlo v neprospěch ČSMS.

Další články z rubriky:


    Novinky na SKUTRMANIA.CZ
    Novinky na QUADWEB.CZ
    Novinky na OFFROADWEB.CZ
    Copyright © 2010-2017 quadweb.cz